Programma

08:30 uur

Inloop

09:30 uur
Henk W. Volberda

Lancering Innovation Monitor

Door Henk W. Volberda, Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid en directeur Knowledge Transfer aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

10:00 uur
Foto: GS 2015

Uitreiking Innovation Award 2016

10:15 uur
Peter Troxler

Debat Next Education & Next Profession(al)

Inleiding door: Peter Troxler, Lector Hogeschool Rotterdam.

Opleiden voor de next economy betekent mensen in staat stellen een vak te beheersen, zich in dat vak zelfstandig en een leven lang te blijven ontwikkelen, en samen te werken over de grenzen van disciplines en domeinen heen.

Het leren van een vak blijft daarbij de grondslag die nodig is om te kunnen leren en te blijven leren. Een leven lang leren vraagt om de grenzen van de eigen kennis op te kunnen zoeken en te kunnen verleggen. Het vraagt om verse kennis op te nemen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarbij speelt samenwerken een belangrijke rol: samenwerken tussen individuen, samenwerken tussen disciplines, samenwerking tussen verschillende organisaties en bedrijven.

Next education is daardoor meer dan onderwijsvernieuwing. Next education is het inrichten van een lerende samenleving, en lerende metropole. Next education biedt iedereen mogelijkheden om te leren in formele en informele omgevingen. Incubators en accelerators spelen en rol, net als Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, campussen en field labs. De hele metropool wordt een leeromgeving voor iedereen: The City as Campus.

10:35 uur
Walter van den Broek

Debat Next Education & Next Profession(al)

Inleiding door: Walter van den Broek, Opleidingsdirecteur Geneeskunde Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

10:55 uur

Wrap-Up

11:00 uur
Fred van Vliet

Debat Next Education & Next Profession(al)

Inleiding door: Fred van Vliet, Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Rotterdam.

11:20 uur
Alje Kuiper

Debat Next Education & Next Profession(al)

Inleiding door: Alje Kuiper, Directeur Strategie en Innovatie Randstad ​G​roep Nederland (dit omvat de merken Yacht, Tempo Team en Randstad Nederland).

Als de helft van de baby's van vandaag 100 jaar oud wordt, hoe anders is hun werkende leven dan dat wij nu kennen? In wat voor type arbeidsmarkt gaan ze hun ervaring opdoen als professional? En welke sociale innovaties in personeelsstrategie zouden bedrijven moeten ontwikkelen om in de toekomst ook nog de beste professionals te kunnen aantrekken? Deze vragen zijn leidraad voor de inleiding van Alje Kuiper over het thema The Next Professional. Hij zal vanuit zijn eigen praktijk een aantal trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt ontleden en de luisteraar uitdagen tot een andere, innovatievere manier van kijken en denken op dit belangrijke en zeer competitieve human resource speelveld.

11:40 uur

Wrap-Up

11:45 uur

Debat en Q&A

12:15 uur

Afsluiting en Presentatie agendapunten

Partners