Kunsthal & EMC Rotterdam

24 november 2016

Aanmelden

Innovatie Monitor

H. W. Volberda

Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid en directeur Knowledge Transfer aan Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Next Profession(al)

Alje Kuiper

Directeur Strategie en Innovatie Randstad ​G​roep Nederland (dit omvat de merken Yacht, Tempo Team en Randstad Nederland).

Next Education

Walter van den Broek

Prof. Dr. W.W. van den Broek, Opleidingsdirecteur Geneeskunde Erasmus MC Rotterdam.


Het onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit, INSCOPE - Research for Innovation, voert de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Nieuwe inzichten worden verkregen in hoe organisaties hun innovatiesucces kunnen bevorderen. Thema’s als sociale innovatie, disruptieve innovatie, en de innovatiebarometer onder Nederlandse bedrijven komen aan bod.

De Roadmap Next Economy (RNE) is een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen.

Deze Roadmap Next Economy zal tijdens het congres gepresenteerd worden door professor Jan Rotmans.

Next Profession(al):

De transformatie van de dagelijkse routines bij bedrijven, de digitalisering en robotisering, Innovatie, Diversiteit in arbeidsrelaties, Welke banen blijven, welke verdwijnen?, De toekomst van de werkgelegenheid en Individualisering van de arbeidsmarkt.

Next Education:

Next Skills, Next Methods en Next Teachers.

Get Smart!

Het vierde congres in het kader van de Next Economy heeft dit jaar maar liefst drie thema's, te weten;

Innovatie Award 2016 uitreiking en lancering door Henk Volberda (EUR, RSM, Inscope).

Roadmap Next Economy: Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap Next Economy zal tijdens Getting Smart gepresenteerd worden door professor Jan Rotmans.

Next Society: met 2 belangrijke debatten, geïntroduceerd door een aantal specialisten op deze onderwerpen.

NEXT PROFESSION(AL) ingeleid door o.a. Randstad, met o.a. aandacht voor de transformatie van de dagelijkse routines bij bedrijven, digitalisering en robotisering, innovatie, diversiteit in arbeidsrelaties, welke banen blijven en welke verdwijnen, de toekomst van de werkgelegenheid en individualisering van de arbeidsmarkt.

NEXT EDUCATION met o.a. Bert Hooijer van de Hogeschool Rotterdam, met aandacht voor brede vaardigheden, het accent op individuele talenten, aanpassing van curricula, digitaal leren (MOOCS), lifetime learning en het verbinden van het onderwijs met de buitenwereld.

Meld je nu gratis aan!

Partners